Brandino

News

Бранд и дигитален брандинг: Бранд комуникациите в дигиталния свят™ (практическо обучение)

Практичeско, модулно и персонализирано обучение от Брандино според нуждите на бизнеса, с водещи Марина Ханджиева и Стефан Серезлиев.

В съвременния дигитален свят, за всеки човек, който се занимава с бранд мениджмънт е изключително важно да разбира комуникацията, която интегрира различните маркетингови канали на офлайн и онлайн пространството. Дигиталната комуникация е задължителна за всички брандове, ако искат да успеят, да бъдат както предпочитани, така и устойчиви във времето.   

Новото обучение Бранд и дигитален брандинг: Всичко за управлението на бранд комуникациите в дигиталния свят, предлагано от Брандино е ориентирано изцяло към практическото приложение на интегрираните маркетингови и дигитални комуникации, според бизнес нуждите на дадена компания или организация. Програмата е организирана в два модула и ще Ви помогне да преминете отвъд бариерата на теоретичните маркетингови познания и понятия към приложението на микса от инструменти, които са подходящи за Вашия бранд, екип, публика и бизнес модел. Обучението има за цел да направи Вашата собствена бранд комуникация лесна, разбираема и управляема.

Кои са модулите и включените в тях теми, които дават възможност за съобразяване с индивидуалните предпочитания и очакванията на участниците във вътрешнофирмено обучение, вижте основните теми включени в програмата:

Модул 1 – Бранд и брандинг:

Практическо значение и роля на успешния бранд за нови бизнес перспективи. Бизнес и комуникационна интеграция в офлайн и онлайн среда. Брандът в Интегрираните Маркетингови Комуникации (Реклама, ПР, мениджмънт на събития, спонсорство, не-медийни канали, дигитален маркетниг и др.). Новите потребители и новите медии – ролята на бранда и брандинга. Бранд-точките на контакт или „моментите на истината“ – как да ги управляваме? Визия на бранда и координиране на ценностите на продукта и ценности на бранда. Ключови термини в Бранд мениджмънта и приложението им (Бранд архитектура; Бранд Персоналност; Бранд Имидж; Бранд Позициониране; Ко-Брандинг; Визия и Мисия на Бранда и др.). 

Бранд на работодател и бранд на служители. Бранд позициониране, бранд сторителинг и бранд журналистика: пресечни точки в професионалната практика – ПР и Дигитален ПР. Брандинг и мениджмънт на творческия процес – създаване на качествено съдържание и ключови моменти в копирайтинга. Изграждане на визуална и вербална бранд персоналност и бранд идентичност. Бранд и дизайн мениджмънт за дизайнери и не-дизайнери. 

Персонален брандинг – създаване и мениджмънт.

Модул 2 – Дигитална комуникация на бранда:

Какво представлява Дигиталният брандинг като част от Бранд стратегията. Дигитален брандинг и Дигитален маркетинг – понятия и опорни точки при управление на Дигиталната комуникация. Корпоративна идентичност – бранд, лого, уебсайт. Послание (brand message). Качествено собственото съдържание, ролята на ключовите думи, маркетинг на съдържанието, блогинг и Дигитален ПР. Стратегия за качествено съдържание. SEM и SEO. Google Ads, работа с Google инструменти. Социални медии и реклама – Facebook Ads, Instagram, LinkedIn, YouTube. Дигитални медии. Инструменти за анализ и измерване на дигиталната комуникация и онлайн репутация.

Защо Вашето обучение по Бранд и Дигитален брандинг с Брандино е практично, предпочитано и различно?

 • Вашето обучение по Бранд и Дигитален брандинг дава възможност за съобразяване с индивидуалните предпочитания и очакванията на участниците по отношение на професионалното приложение.
 • Нашият екип ще го адаптира по определени, важни за Вас теми. Участниците ще имат възможността непосредствено да приложат новите си знания върху конкретен казус от текущата им професионална практика.
 • Ще получите възможност да развиете и обогатите необходимите дигитални умения и компетенции, свързани с Вашата пряка работна характеристика в компанията или организацията. 

Участниците ще имат възможност да научат и разберат отблизо също и Дигиталната комуникация, разказана лесно и приложена практично:

 • Какво представлява Дигиталният брандинг като част от Бранд стратегията.
 • Кои са видове Дигитален маркетинг (инструменти на дигиталната комуникация) и как да определим работещия микс. 
 • Защо за един бранд е важно да поддържа консистентен Дигитален отпечатък и безупречна Онлайн репутация.
 • Кои са важните инструменти и платформи за анализ на съдържание и резултати от Дигитален ПР.
 • Всичко за качественото дигитално съдържание – постоянство и последователност. Как да пишем и комуникираме правилно онлайн от името на бранда. 
 • Как да присъстваме онлайн – кои са водещите трендове и как да подходим към дигиталната стратегия на бранда в динамични условия. Всичко за публиките и таргетинга.

За кого е подходящо обучението Бранд и дигитален брандинг :

 • Служители в маркетингови, ПР и комуникационни отдели на компании и организации
 • Бранд мениджъри
 • Собственици на бизнес
 • Стартъп компании, стартиращ бизнес.
 • Студенти по Маркетинг, Реклама, ПР, Журналистика, Предприемачество, Бизнес администрация и др.

Водещи на обучението Бранд и дигитален брандинг:


Марина Ханджиева
Марина Ханджиева е основател на Брандино ЕООД и има над 20 години опит и собствена практика в сферата на маркетинговите комуникации с клиенти от най-различни бизнес области в България и чужбина. През последните 12 години работи в помощ на българския бизнес в процеса на неговата дигитална трансформация и адаптиране на маркетинговите и комуникационни процеси за онлайн присъствие, дигитален ПР, електронна търговия, дигитално съдържание и комуникация в уеб пространството на Български и Английски език. 

img_2329

Стефан Серезлиев Доц. д-р Стефан Серезлиев работи академично и професионално в областите на брандинга, интегрираните маркетингови комуникации, дизайна, визуалната реторика и семиотика повече от 25 г.  Участвал е в десетки национални и международни проекти в областите на креативните индустрии и брандинга; ръководи академични и професионални семинари, вътрешнофирмени обучения; консултира компании и комуникационни агенции в областите на мениджмънта на маркетингови комуникации, брандинга и дизайна, оптимизиране на творческия процес и стратегическото творческо и комуникационно планиране. 

Участва в създаването на някои от първите чуждестранни комуникационни агенции в България.

Автор на монографията „Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между перспективите и дефинициите“.

stef-photo-uni-to-copy

Ако обучението представлява интерес за Вашата компания или организация и имате желание да получите повече информация, можете да се свържете с мен на marina@brandino.info или през контактната форма на сайта.

86261201_188850619014630_8260061484256591872_n

 

***