Brandino

News

Ментор за дигитален маркетинг

Кога един бизнес има нужда от услугата Ментор за дигитален маркетинг?

Едно от най-големите предизвикателства пред съвременните компании, работодатели и собственици на бизнес е да намерят опитни и добре подготвени маркетингови специалисти в областта на Дигиталния маркетинг и ПР. Все повече се търсят хора, които да разбират и най-вече да имат визия за голямата картинка на цялостната комуникация на един бранд, през всички негови офлайн и онлайн проявления. Това важи за бизнеси и компании от всякакъв тип и размер.

В новото десетилетие на практика е невъзможно да говорим само за маркетинг, той вече задължително е дигитален. Разбира се, не всички инструменти са приложими за всеки един бранд, но един добър комуникационен специалист трябва задължително да разбира и да има поглед върху цялостния дигитален брандинг, за да може да управлява една марка, продукт или услуги успешно и гъвкаво в съвременната реалност.

Компаниите и собствениците на бизнеси прекарват изключително много време в търсенето на такива кадри. Често още предварителният профил е погрешно зададен в обявата и те не успяват да намерят идеалния кандидат, притежаващ пълния набор от необходими дигитални компетенции. Дори да изберат кандидат, много често прибягват до последващо обучение за допълнителна квалификация. Продължителните, предимно теоретични обучения и допълнителни квалификации, обаче не са най-добрият вариант, защото самите маркетингови специалисти имат нужда да видят практичното решение на конкретни казуси за техните специфични и уникални брандове в по-кратки срокове и в ежедневната им практика. В такива случай, най-ефективният и предпочитан вариант е да се използва услугата Ментор за дигитален маркетинг.

Как работи услугата Ментор за дигитален маркетинг?

С услугата Ментор за дигитален маркетинг в Брандино адресираме именно тези проблеми на бизнеса – как най-бързо да решим маркетинг задачата с практическа помощ от експерт с богат опит в различни сектори и с различни брандове. Ние помагаме на хора, които се занимават с маркетинг, но нямат достатъчно опит с онлайн комуникация  да стигнат по най-бързия и ефективен начин до нивото, което им е необходимо като дигитални компетенции и да продължат да се развиват.

Менторството е изключително подходящо и полезно за маркетнгови екипи и експерти, които се занимават с дигитален брандинг и онлайн съдържание  в контекста на цялостното бранд позициониране и управление. В тези случаи предлагаме персонализирана работа с членове на Вашия маркетингов екип/експерт, на място и почасово, за съдействие при решаване на конкретни маркетингови проблеми и предизвикателства. Работата е под формата на персонализирана, практична помощ в реално време и по реални фирмени казуси с цел обучение.

Най-често обхватът на услугата започва от 4 работни часа активна работа с Вашите маркетинг специалисти, екип или нов служител. Ние работим заедно с тях по конкретен маркетинг казус или дигитален инструмент, по който имат нужда от повече практически опит, като ги напътстваме, съветваме как да подходят към инструментите на дигиталния маркетинг и ПР. Ние не вършим работата вместо тях, а работим с тях, чрез напътстване, практическа демонстрация за прилагане на дадени инструменти и работа в различни платформи, като в същото време тези хора на практика решават конкретен работен казус. Помагаме им по-лесно да направят и разберат връзките на комуникацията и нейните ключови опорни точки. Ние допълваме и обогатяваме техните дигитални познания и опит в маркетинга и с нас те учат в движение – бързо, ефективно и практично. 

Какво най-често търсят клиентите ни?

Има няколко основни и най-често търсени маркетингови направления, в които Дигиталният ментор може да бъде изключително полезен:

  • Дигитален брандинг  – цялостна бранд стратегия за онлайн позициониране, присъствие и развитие. Анализ на пазари и публики. Избор на специфични за бранда, работещи комуникационни канали и др.
  • Дигитален ПР – създаване и управление на онлайн съдържание, уебсайт, SEO, онлайн копирайтинг и анализ на ключови думи. Google продукти, Социални медии (PPC реклама, Facebook, Instagram, LinkedIn), анализ на данни от социални медии (Social media listening and analytics), маркетинг на съдържанието, блогинг и др. Изработка на качествено и оптимизирано онлайн съдържание на Български и Английски език, услуги по адаптиране на корпоративни стратегии за онлайн съдържание и присъствие за локални пазари, продуктово съдържание за онлайн търговия. Анализ и измерване на онлайн комуникация и др.
  • Подбор на кадри – участие на Дигитален ментор в подготовка на профил, предварителна селекция и интервюта за проверка на дигитални компетенции на потенциални служители в компанията.

Обхватът и продължителността на услугите ни са изключително индивидуални за всеки клиент. Понякога това отнема определн брой часове, в други случаи работата ни може да бъда организирана на регулярен принцип с определен брой месечни срещи или посещения при екипа.

Какви са ползите от работата с Ментор за дигитален маркетинг?

Дигиталният ментор анализира и разбира в дълбочина маркетинговите цели на Вашия бизнес от позицията на своя опит и експертиза. Оценката и предложенията, които ще получите от нашия екип/ментор са обективни, честни и целенасочени, така че да постигнете по-добре подготвени маркетингови кадри в по-кратко време в рамките на работния процес.

Ние ще Ви предложим един по-различен поглед върху Вашето онлайн присъствие и управление на дигиталната комуникация с техники, тактики и инструменти, които са подходящи именно за Вашия бизнес или бранд. Ще Ви помогнем да разчитате и разбирате данните от анализа на представянето на дигиталните канали, което е едно от най-ценните неща в управлението дигиталната маркетингова стратегия. 

Ще помогнем на Вас и Вашите служители по възможно най-краткия и практичен начин да придобият именно тези умения, които са им най-необходими по отношение на Дигиталния маркетинг и да могат спокойно и уверено да ги прилагат в практиката.

Това е  най-бързият и ефективен начин да повишите не само квалификацията, но често и мотивацията на членовете на Вашите маркетинг екипи. Важно е не само да управляват, но преди всичко да разбират това, което правят и да могат да гледат в перспектива и да разгърнат пълния си потенциал.

За кого е подходяща услугата Ментор за дигитален маркетинг?

Клиентите, които най-често използват услугата Ментор за дигитален маркетинг могат да бъдат групирани най-общо в 5 категории:

  • Собственици на бизнес и компании 
  • Маркетингови, ПР и Комуникационни отдели в компании и организации
  • Бранд мениджъри
  • Служители в комуникационни агенции (рекламни, ПР и дигитални)
  • Стартъп компании, стартиращ бизнес

Дигитален менторинг или обучение?

В зависимост от спецификата на компанията, освен дигитален менторинг, екипът ни от експерти в Брандино може да предложи и провеждането на персонализирани обучения по Дигитален Брандинг и Дигитален ПР, адаптирани изцяло към Вашия бранд и бизнес модел. На тях присъстват само служители на Вашата компания и примерите са адаптирани към конкретни казуси от Вашата комуникационна практика.  

Вижте повече за нашите персонализирани обучения с модули Дигитален брандинг и Дигитален ПР тук.

Няма универсални решения, има персонални подходи за всеки тип бизнес. Нашият опитен екип в Брандино може да Ви помогне да присъствате онлайн правилно и да изпреварите времето в маркетинговото пространство с качествена дигитална комуникация. Свържете с нас през контактната форма на сайта или на marina@brandino.info.